Zaštita osobnih podataka naših korisnika poseban je interes naše tvrtke. Sve aktivnosti tvrtke Herbal Therapy d.o.o. (u daljem tekstu Herbal Therapy) zadovoljavaju europske propise (EU Direktiva 95/46/EC,2002,58/Ec i Međunarodni sporazum ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) i državne zakone koji su na snazi u zemljama srednje i istočne Europe. U Republici Hrvatskoj pridržavamo se i Zakona o zaštiti osobnih podataka (N.N.103/03.). Herbal Therapy pridržava se zakonima iz Opće uredbe o zaštiti podataka (EU-OUZP). Osobni su podaci informacije pomoću kojih se utvrđuje identitet, između ostalog su to ime, adresa i broj telefona u svrhu poslovanja tj. sklapanja kupoprodajnih ugovora, informiranju o aktivnostima tvrtke Herbal Therapy kao i organizaciji aktivnosti u svrhu informiranja.

Voditelj obrade

Herbal Therapy je voditelj obrade internetske stranice/online trgovine –  www.herbal-therapy.hr. U kontakt s tvrtkom Herbal Therapy možete stupiti korištenjem sljedećih komunikacijskih kanala:

  • slanjem pisma na adresu: Herbal Therapy d.o.o., Petkova 24, Okunšćak (Općina Rugvica)
  • telefonskim pozivom na broj: +385 1 5623 888
  • slanjem e-pošte na adresu: info@www.herbal-therapy.hr

Posjeta internetskim stranicama

U trenutku kada posjetite naše internetske stranice, u tzv. „Server Log Files“ se automatski spremaju informacije koje nam šalje vaš preglednik. Pritom se radi o informacijama kao što su vrsta/verzija preglednika, korišten operativni sustav, referrer URL (ranije posjećena stranica), hostname pristupnog računala (IP-adresa) te vrijeme upita poslužitelju.
Navedeni se podaci ne mogu dovesti u vezu s nekom određenom fizičkom osobom, dakle ne omogućavaju utvrđivanje identiteta korisnika. Spremanje tih podataka vrši se jedino u svrhe koje se tiču samoga sustava te u statističke svrhe. Ti se podaci ne povezuju s drugim izvorima podataka da bi se doveli u vezu s nekom određenom osobom.

Svrha obrade podataka i pravna osnova

Provedba ugovora

Sljedeće podatke prikupljamo i obrađujemo za potrebe registracije klijenata, koju provodi tvrtka Herbal Therapy u cilju realizacije narudžbe i obrade zahtjeva iz ugovora o kupoprodaji odnosno ugovora o pružanju usluga (isporuka, obračun, jamstvo itd.):

  • ime i prezime osobe za kontakt
  • adresu (ulica, poštanski broj, mjesto)
  • adresu e-pošte
  • broj telefona

Ako nam podatke koji su nam potrebni ne stavite na raspolaganje, vaša kupovina i otvaranje računa klijenta neće biti moguća.

Korisničke usluge, izravno oglašavanje i newsletteri

Podatke koje ste nam kao klijent dostavili također koristimo da bismo s vama stupili u kontakt i skrenuli vam pozornost na nove proizvode i usluge ili da bismo vam pružili druge informacije koje bi vas mogle zanimati.
Pravna osnova je opravdani gospodarski interes tvrtke Herbal Therapy da osigura dugoročno zadovoljstvo svojih klijenata i da s njima održava dobre odnose. Ukazujemo vam na to da u svakome trenutku bez navođenja razloga možete kontaktirati voditelja obrade (točka br. 1) te iskazati svoje protivljenje takvoj uspostavi kontakta. Svoja ćete opća prava u pogledu obrade podataka naći pod točkom Vrijeme pohranjivanja podataka

Upotreba kolačića

Da bismo posjetu našoj internetskoj stranici učinili privlačnijom i omogućili korištenje određenih funkcija, koristimo tzv. kolačiće odnosno  “cookies”. Pritom je riječ o datotekama koje se spremaju na vašem računalu, a pomoću kojih se povećava jednostavnost korištenja internetske stranice.

Postoje dvije vrste kolačića: stalni i privremeni (kolačići sesije). Kolačići sesije se spremaju samo onoliko dugo dok ne zatvorite svoj internetski preglednik, nakon čega se brišu. Za razliku od njih, stalni kolačići na vašem računalu ostaju i nakon što ste zatvorili svoj internetski preglednik.

Kolačiće sa svog računala možete bez problema odstraniti. Upute o postupanju s kolačićima, odnosno o načinu njihova brisanja, pronaći ćete u rubrici „Pomoć“ svoga preglednika. Kolačiće možete u potpunosti deaktivirati ili možete preglednik podesiti tako da vas obavijesti svaki put kad je na vaše računalo poslan novi kolačić.

Google Analytics

Ova se internetska stranica koristi alatom Google Analytics, tj. uslugom web-analize društva Google Inc. (u nastavku „Google“). Google Analytics koristi kolačiće koji omogućavaju analizu vašeg korištenja naših internetskih stranica. Informacije o vašem korištenju ovih internetskih stranica (uključujući vašu IP-adresu) koje se dobivaju zahvaljujući tim kolačićima, prenose se na Googleov poslužitelj u SAD-u, gdje se pohranjuju u trajanju od 38 mjeseci. Google te informacije koristi za potrebe analize korištenja internetskih stranica, zatim da bi za vlasnike stranica sastavio izvješća o aktivnostima internetskih stranica te kako bi pružao druge usluge u povezanosti s korištenjem internetskih stranica i interneta.
Google te informacije eventualno prosljeđuje trećima ako je tako zakonom propisano, odnosno ako treće osobe te podatke obrađuju po nalogu Googlea. Instaliranje kolačića možete spriječiti odgovarajućim postavkama softvera u svom pregledniku. Međutim, skrećemo pozornost da u tom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcije ove stranice u punom opsegu.

Korištenjem ovih internetskih stranica izjavljujete da ste suglasni s obradom podataka koje Google o vama prikupi na opisan način te u navedenu svrhu. U protivnom također postoji mogućnost deaktivacije funkcije Google Analytics odabirom funkcije Browser Add-on.

Retargeting funkcije

Ova internetska stranica koristi tzv. „retargeting tags“. “Retargeting-tag” označava element koji se smješta u programski kod internetske stranice. Ako korisnik na ovoj internetskoj stranici posjeti stranicu koja sadržava „retargeting tag“, neki ponuđač on-line oglasa (npr. Google) na računalo tog korisnika sprema kolačić te ga pridružuje odgovarajućim popisima ciljnih skupina za retargeting. Kasnije taj kolačić služi za uključivanje retargeting-kampanja („oglas na temelju prethodno iskazanog interesa“) na drugim internetskim stranicama. Instaliranje kolačića možete spriječiti odgovarajućim postavkama softvera u svom pregledniku. Međutim, skrećemo pozornost da u tom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcije ove stranice u punom opsegu.

Sigurnost podataka
Primjenom tehničkih i organizacijskih mjera svoje internetske stranice i ostale sustave osiguravamo od gubitka, uništavanja, mijenjanja, širenja vaših podataka te pristupa vašim podacima od strane neovlaštenih osoba. Našim se računalnim centrima upravlja u skladu s najnovijim sigurnosnim standardima, u koje ubrajamo tehnologije firewall i intrusion-detection te opsežne fizičke kontrole ograničenja pristupa. Na razini aplikacija se primjenjuju kako moderne metode autentifikacije ovlaštenja korisnika i administratora tako i svakodnevna sigurnosna pohrana svih podataka i njihovo decentralizirano arhiviranje. U postupku nabave vaši se podaci o plaćanju putem interneta prenose u kriptiranom obliku.

Vrijeme pohranjivanja podataka

Ovisno o potrebi se vaši osobni podaci spremaju do isteka obveze čuvanja podataka u skladu s poreznim zakonodavstvom i pravom o trgovačkim društvima, odnosno do istaka opće zastare u skladu s Općim uvjetima poslovanja.

Maloljetnici

Tvartka Herbal Therapy savjetuje svim roditeljima i starateljima da nauče svoju djecu kako sigurno i odgovorno koristiti svoje osobne podatke na Internetu. Maloljetnici ne bi smjeli ostavljati nikakve osobne podatke na stranicama tvrtke Herbal Therapy bez dopuštenja roditelja ili staratelja. Tvrtka Herbal Therapy nikada neće namjerno prikupiti podatke od maloljetnika i iskoristiti ih na bilo koji način, ili ih otkriti trećoj osobi bez dopuštenja osim ako zakon nalaže drugačije.

Tvrtka Herbal Therapy zahtijeva da maloljetnici ne sudjeluju u pravnim poslovima u odnosu na naše proizvode i usluge bez suglasnosti roditelja ili zakonskog skrbnika i ne želi primati osobne informacije direktno od maloljetnika, no ponekad ne može odrediti dob osoba koje u takvim poslovima sudjeluju ili daju osobne podatke. Ako nam maloljetnik (po propisima pozitivnih zakona) ipak dostavi osobne podatke bez pristanka roditelja ili zakonskog staratelja, molimo roditelje ili staratelje da nas o tome obavijeste da bismo uklonili te informacije.

Vaša prava

Kao ispitanik, čije osobne podatke obrađuje Tvrtka Herbal Therapy, imate sljedeća prava:

Pravo ispitanika na informaciju

Od tvrtke Herbal Therapy možete zatražiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na vas. Ako je to slučaj, od nas ćete dobiti informaciju o svrsi obrade, kategorijama i primateljima tih podataka, razdoblju čuvanja odnosno kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja te postojanju prava navedenih.

Pravo na ispravak

Od Tvrtke Herbal Therapy možete neodložno ishoditi ispravak ili dopunu svojih netočnih osobnih podataka koje obrađujemo.

Pravo na brisanje

Ako se tomu ne protivi neki važniji interes, kao što je to npr. ispunjavanje neke zakonske obveze, od Tvrtke Herbal Therapy možete zatražiti neodložno brisanje svojih osobnih podataka.

Pravo na ograničenje obrade

Od Tvrtke Herbal Therapy možete zahtijevati ograničenje obrade svojih podataka iz razloga navedenih u OUZP-u (npr. provjera točnosti vaših osobnih podataka, nezakonita obrada, prigovor).

Pravo na prenosivost podataka

Od Tvrtke Herbal Therapy možete zahtijevati osobne podatke koje ste stavili na raspolaganje u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te zatražiti prijenos tih podataka drugom voditelju obrade ako je to tehnički izvedivo.

Pravo na prigovor i pravo opoziva privole

Imate pravo uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka. Ako tvrtka Herbal Therapy ne može dokazati postojanje obvezujućih i legitimnih razloge za obradu, vaši će se podaci izbrisati. To je slučaj i retrogradno u pogledu svih osobnih podataka koji su o vama u prošlosti spremani.

Neovisno o tome imate mogućnost u svakome trenutku opozvati privole dane npr. u okviru prijave za bilten ili prilikom upita.

Pravo na podnošenje pritužbe

U konačnici uvijek imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb, telefon: +385 1 4609-000, odnosno e-mail: azop@azop.hr.

Informacije

Ako imate pitanja u vezi toga kako tvrtka Herbal Therapy vaše osobne podatke prikuplja, obrađuje ili koristi, molimo pošaljite nam e-mail na adresu: info@www.herbal-therapy.hr