Politika zaštite osobnih podataka

Naša politika zaštite osobnih podataka – ukratko

  1. Niti u kojem slučaju nećemo zloupotrijebiti Vaše osobne podatke.
  2. Vaše kontakt podatke ili Vaše osobne podatke nećemo otkriti nekoj trećoj osobi osim ako zakon nalaže drugačije.
  3. Nećemo Vam slati elektronske poruke ili obavijesti ukoliko niste dali privolu, osim u slučaju elektronskih transakcija.
  4. Kada god zaželite jednostavno se možete odjaviti od primanja naših elektronskih poruka ili obavijesti.

Izjava o privatnosti
Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu kupovine i/ili registracije klima uređaja radi produženja standardnog jamstva klima uređaja. Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja Internet stranice www.herbal-therapy.hr (HERBAL THERAPY d.o.o.).HERBAL THERAPY d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice www.herbal-therapy.hr pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade HERBAL THERAPY d.o.o. Okunšćak (Općina Rugvica), Petkova 24 (u daljnjem tekstu HERBAL THERAPY) obrađuje osobne podatke.

Upućuju se Kupci Internet stranice Herbal-therapy.hr (u daljnjem tekstu Kupci) i primatelji obavijesti o proizvodima i akcijama (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke HERBAL THERAPY prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor. Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu kontakt@www.herbal-therapy.hr.
Prihvaćanje ove Izjave o privatnosti događa se kada Kupac obavi kupovinu na Internet stranici www.herbal-therapy.hr te potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje HERBAL THERAPY putem Internet stranice www.herbal-therapy.hr?

Prilikom kupovine klima uređaja Internet stranica www.herbal-therapy.hr od Kupca traži pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime, prezime, adresa za dostavu, poštanski broj, mjesto, država, e-mail adresa, telefon. Davanje navedenih osobnih podataka je odluka Kupca. Ako Kupac ne pruži tražene obavezne informacije za kupovinu koja zahtijeva obvezne informacije, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih informacija aktivnost neće biti tehnički provediva.

Prilikom registracije klima uređaja putem Internet stranice Herbal-therapy.hr od Kupca i Korisnika traži pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka), kao šti su serijski broj unutarnje i vanjske jedinice, datum kupovina, naziv trgovca/instalatera gdje je klima uređaj kupljen, broj računa, ime i prezime, naziv ulice i kućni broj, grad, e-mail adresa i telefon. Davanjem navedenih osobnih podataka je odluka Kupca ili Korisnika . Ako kupac ili korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za registraciju klima uređaja, navedena aktivnost neće moći biti provedena. Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s računala Kupca i Korisnika, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranicu Herbal-therapy.hr, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

U koju svrhu HERBAL THERAPY prikuplja i obrađuje osobne podatke?
HERBAL THERAPY prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice Herbal-therapy.hr u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici Herbal-therapy.hr, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora.

HERBAL THERAPY prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete usluga.

HERBAL THERAPY ne prikuplja podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti Internetsku stranicu Herbal-therapy.hr. Niti jedan dio Internetske stranice Herbal-therapy.hr nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?

Kupac unosom svojih osobnih podataka pri kupovini te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici Herbal-therapy.hr, a koji je sadržan u Općim uvjetima poslovanja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca.

Kupac koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na Internet stranici Herbal-therapy.hr te potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu kontakt@www.herbal-therapy.hr

S kojim primateljima HERBAL THERAPY dijeli osobne podatke?

HERBAL THERAPY neće dijeliti osobne podatke Kupca i Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

HERBAL THERAPY će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke Kupca s:

Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen. Pružateljima usluga ovlaštenih servisera od strane HERBAL THERAPYa prilikom montiranja i održavanja kupljenih klima uređaja na Internet stranici Herbal-therapy.hr. Popis ovlaštenih servisera nalazi se na Internet stranici Herbal-therapy.hr. Pružateljima usluga ovlaštenog servisa u slučaju da Kupac podnese prigovor, reklamira proizvod te je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda proizvoda od strane ovlaštenog servisa.

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama

HERBAL THERAPY u trenutku plaćanja na Internet stranici Herbal-therapy.hr, kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži privolu Kupca za aktivaciju procesa plaćanja putem Corvus Info d.o.o., pružatelja usluge procesiranja i naplate (kreditnih ili debitnih ) kartica, ugovornog partnera HERBAL THERAPY i Izvršitelja obrade osobnih podataka. U tu svrhu osobni podaci Kupca (ime i prezime Kupca, adresa Kupca, podaci s kartice Kupca) su privremeno pohranjeni kod Corvus Info d.o.o., koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link „plati“.
HERBAL THERAPY ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica. Upućuju se Kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka od strane Corvus Info d.o.o. na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja. Osobni podaci pohranjeni kod Corvus Info d.o.o. brišu se odmah nakon što je proces procesiranja i naplate kartica završen osim kod opcije Kupi.
HERBAL THERAPY obavještava Kupca vezano uz gornju privolu na „Kupi “ Corvus Info d.o.o. ne pohranjuje sigurnosni kod (CVV) s (debitne, kreditne) kartice Kupca. CVV je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj koji Kupac zasebno upisuje prilikom procesa plaćanja karticom. Taj broj će Kupac i dalje sam unositi kao dodatnu sigurnosnu provjeru. HERBAL THERAPY stoga upozorava Kupca da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

HERBAL THERAPY pohranjuje osobne podatke Kupaca i korisnika Internet stranice Herbal-therapy.hr na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje od trenutka kada je obavljena kupovina pa dok Kupac ne zatražiti brisanje svojih podataka. Navedenu aktivnost može zatražiti putem pisanog zahtjeva poslanog na mail kontakt@www.herbal-therapy.hr.

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Kupac i korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka kontakt@www.herbal-therapy.hr i podaci će biti izbrisani bez odgađanja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od HERBAL THERAPY putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka kontakt@www.herbal-therapy.hr u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka kontakt@www.herbal-therapy.hr Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i HERBAL THERAPY odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka HERBAL THERAPY uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako HERBAL THERAPY provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice HERBAL THERAPY nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. HERBAL THERAPY se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Izmjena Izjave o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti, HERBAL THERAPY može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na Internet stranici Herbal-therapy.hr. Zato HERBAL THERAPY poziva Kupce da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Kupac ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu Herbal-therapy.hr. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici Herbal-therapy.hr. Nastavak uporabe Internetske stranice Herbal-therapy.hr od strane Kupca nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.

ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA (ARSP)

Od 15. veljače diljem cijele Europske unije sporove vezane uz online kupnju imate pravo i mogućnost riješiti u svega nekoliko klikova na ovim stranicama. Europska komisija je za takvo rješavanje sporova osmislila platformu koja je dostupna svim građanima Europske unije. Platforma je namijenjena za alternativno (izvansudsko) rješavanje domaćih i prekograničnih sporova koji proizlaze iz ugovora o prodaji ili ugovora o uslugama između trgovaca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i potrošača s prebivalištem u Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: EU) u postupku pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova (u daljnjem tekstu: tijelima za ARPS) koja su ovlaštena provesti mirenje ili donijeti neobvezujuću ili obvezujuću odluku o sporu. Kada potrošači i trgovci podnesu prigovor, tijela za rješavanje sporova djelovat će kao posrednici između dviju strana u cilju rješavanja problema. Nakon što se postigne dogovor o tome tko će spor riješiti, platforma automatski prosljeđuje spor tom tijelu koje je dužno u roku od 90 dana riješiti spor u potpunosti preko Interneta. Internetska platforma za online alternativno rješavanje sporova od 15. veljače 2016. kao i svim građanima Europske unije dostupna vam je ovdje.